pogrzeb katolicki

 

W naszym zakładzie pogrzebowym organizujemy między innymi pogrzeby wyznania rzymsko-katolickiego.

Na życzenie rodziny, pożegnalne uroczystości pogrzebowe organizowane są bądź w kościele parafialnym bądź w kościele lub w kaplicy na cmentarzu. W szczególnych przypadkach Msza Św. może odbyć się w innym kościele niż parafialny i na cmentarzu.

W Warszawie do organizacji pogrzebu katolickiego w innym kościele niż parafialny, wymagane jest zaświadczanie z kancelarii parafialnej. Takie zaświadczenie o przynależności do kościoła wystawia rodzinie ksiądz proboszcz lub wikary parafii, w której osoba zmarła ostatnio mieszkała.

Kościół katolicki dopuszcza pogrzeby po kremacji i w takim przypadku Msza Święta sprawowana jest przy urnie i w Warszawie odbywa się najczęściej w dniu pochowania w kościele lub kaplicy na cmentarzu.

Pożegnania z osobami zmarłymi organizowane w naszej kaplicy, przed przewozem na cmentarz lub do spopielenia, mogą odbyć się z udziałem księdza.