akt zgonu nowy wzór

Aby załatwić wszystkie formalności związane z pogrzebem niezbędne jest uzyskanie odpisów aktu zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego. Akt zgonu wystawia i jego odpisy wydaje Urząd Stanu Cywilnego właściwy dla miejsca zgonu.

Małżonek, dzieci lub najbliżsi krewni powinni zgłosić zgon w ciągu 3 dni od momentu śmierci. Zgłoszenia w imieniu klienta może dokonać także zakład pogrzebowy.