Klepsydra jest informacją o pogrzebie i zmarłej osobie w formie papierowej do rozwieszenia. Zawiera te same informacje co nekrolog, czyli imię i nazwisko osoby zmarłej, jej wiek, miejsce datę i godzinę uroczystości pogrzebowej i pochówku. Opcjonalnie może zawierać wzmiankę kim był zmarły oraz o okolicznościach śmierci.

przykładowa klepsydra

Klepsydry w Warszawie rozwieszamy na zlecenie rodziny zmarłego, w miejscach do tego wyznaczonych. Standardowo rozwieszamy klepsydry przy cmentarzu i kościele gdzie będzie sprawowana Msza Święta, a na życzenie klientów także w miejscach gdzie zmarły mieszkał czy był znany - na przykład w miejscu pracy.

przeczytaj więcej o nekrologach