Od 10 sierpnia br. Urzędy Stanu Cywilnego w Warszawie rozpoczęły wydawanie odpisów aktów zgonu wg. nowych wzorów, które weszły w życie od marca br.

Jednocześnie ilość bezpłatnych odpisów została zmniejszona i teraz można uzyskać maksymalnie dwa (w tym jeden do przedstawienia do ubezpieczeń społecznych).

W związku z wprowadzeniem nowego systemu obsługa klientów zgłaszających pogrzeby w Warszawie może trwać dłużej niż do tej pory.