Od 1 marca 2015 zaszły zmiany w zasadach przyznawania zasiłków ZUS.

Do grona osób uprawnionych, członków rodziny zaliczono także babcię, dziadka, dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej oraz osobę, nad którą ustanowiono opiekę prawną. Dzięki temu od 1 marca 2015 r. w razie pokrycia:

  • przez wnuka, kosztów pogrzebu babci lub dziadka, albo
  • przez babcię lub dziadka kosztów pogrzebu wnuka,

zasiłek pogrzebowy przysługuje na zasadach i w wysokości jak w przypadku pozostałych członków rodziny (np. rodziców czy małżonka). Zasiłek pogrzebowy przysługuje z tego tytułu w kwocie 4.000 zł, nawet jeżeli poniesione koszty pogrzebu były niższe.

Więcej informacji na stronie ZUS

Przeczytaj jak rozliczamy zasiłek pogrzebowy ZUS w imieniu klientów